EACH-FOR

Az „A környezetváltozás és a kényszerű migráció forgatókönyvei” („Environmental change and forced Migration Scenarios” - EACH-FOR) az Európai Bizottság 6-os Keretprogramjának kutatási projektje, (FP6 [8.1] PRIORITÁS - Policy orientált kutatások). A két éves futamidejű projekt fő feladata az európai policy-k, a tudományos kutatás és a civil társadalom tevékenységeinek segítése a „kényszerű migráció forgatókönyveivel” és együttműködés a migrációval és a környezetromlással foglalkozó egyéb projektekkel és szervezetekkel. A kutatási célokat a projekt az alábbi öt egymással összekapcsolódó lépésen keresztül éri el:

1) a kényszerű migráció természetes és antropogén okainak előrejelzése;
2) a megélhetésre gyakorolt közvetlen (pl. elsivatagosodás) és közvetett (pl. konfliktusok) környezeti hatások elemzése;
3) a potenciális kényszerű migráció előrejelzése, különös tekintettel a környezeti menekültekre;
4) közreműködés a környezeti menekült áradatot mérő statisztikai jelzőszámok kialakításához;
5) az eredmények terjesztése.

EACH-FOR honlap